ระบบทะเบียนคุมเงินงบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  


 Please enter your UserID

 Login
 Password
 

Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ   คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้บริหาร
   คู่มือการใช้งาน สำหรับเจ้าหน้าที่ของภาควิชา
   คู่มือการใช้งาน สำหรับงานการจัดซื้อครุภัณฑ์
   คู่มือการใช้งาน สำหรับงานการเงิน
   คู่มือการใช้งาน สำหรับงานพัสดุ